Thursday, March 8, 2012

Know Your Blood Type and Save Life


Just knowing your blood type can save life. The table below indicates your blood type and how you can give and receive blood. It is very important to know this simple information.

Maaari kang magbigay buhay kung alam mo ang type ng iyong dugo. Ang listahan sa ibaba ay ang panuntunan kung kanino ka puwedeng magbigay at tumanggap ng dugo. Mahalagang malaman ang simpleng impormasyong ito.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...