Friday, September 30, 2011

Ngiti Mula Sa Isang Bungi


My entry to Isang Minutong Smile...

Magbibigay ako ng ngiti, 

      kahit ako ay bungi,

Ipagmamalaki ang lahi 
      at hindi mangingimi;


Pasasayahin si Totoy
      at maging si Nene,


Tuturuang sumaya 
     kahit may kirot sa labi.

Salamat sa mabubuting sponsors ng SMILE Quotes Contest : Field of DreamsAlohagems on SquidooISP101 at from the dungeOn.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...