Monday, April 4, 2011

It's Over


Pagkatapos ng ilang araw ng pagbusisi, paghalungkat, pagkuha ng kopya, pagtanong at pagsiwalat ay natapos na rin ang pag-audit ng aming company accounts para sa taong 2010. Simula na naman ng panibagong yugto ng accounting kahit na nga nagsimula na ito noon pang a-uno ng Enero, 2011. So far, okay naman ang naging resulta ng pagsisiyasat ng libro ng kumpanya. Kahit paano ay napanatili namin ang kumita kahit konti. Salamat kay Jaisan, ang aming Indianong panlabas na tagasuri.
After a few days of searching, reviewing, photocopying, questioning and revealing, the audting of our company accounts for 2010 is over. Accounting for 2011 begins although it was already started on January 1, 2011. So far, the result of the audit of the company books is okay. At least, we maintain to have a little profit. Thanks to Jaisan, our Indian external auditor.

Related post1 comment:

WP said...

Congrats! balik sa petiks mode ulit :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...