Saturday, April 30, 2011

Beatification of Pope John Paul II


Magiging isang makasaysayang araw ang Mayo Uno para sa debotong Katoliko dahil ito ang araw ng pagkakahirang bilang BANAL (BLESSED) ni Pope John Paul II. Magdiriwang ang buong mundo sa deklarasyong ito ng Vatican lalung-lalo na ang mga Kristiyano. Sinasabing ang beatification ni John Paul II (Karol Wojtyla) ang pinakamaiksi sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Siya ay dalawang beses na bumisita sa Pilipinas. Ito ay naganap noong 1981 at 1995.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...