Saturday, March 5, 2011

My 23rd Wedding Anniversary

Ngayong araw na ito ang aking ika-23 anibersaryo ng kasal. Magkagayunman, hindi ko naman kasama ang aking mahal na asawa. Nasa Sydney siya samantalang ako ay narito sa Saudi Arabia. Sa loob ng 23 taon, sa pakiwari ko ay hindi lalampas sa 5 beses naming ipinagdiwang ang araw ng aming kasal nang magkasama. Lagi kasi akong nasa ibayong-dagat at nagtatrabaho. 
Isa pa, ang bakasyon ko ay laging natataon sa buwan ng Disyembre. Ang pagbati at pangungumusta ay idinadaan na lamang sa text. Wala na ring anniversary card na ipinadadala pero naroon pa ring ang pag-aalala.

Biglang pagdiriwang, heto at sumipi na lang ako ng wedding cake sa internet upang kahit paano ay magunita ang araw na ito.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...