Thursday, March 10, 2011

A Concern - another Libya?

Tulad nang naibabalita sa ABS CBN via TFC, sinasabing bukas magaganap ang isang malaking kilos-protesta laban sa mga namumuno dito sa Saudi Arabia. Pinagkibit-balikat ko lang ito sa nakaraang blog ko dahil para sa akin, matahimik at hindi sanay sa gulo ang mga mamamayan dito. Kahit hindi masyadong nababalita sa ibang panig ng mundo, nagkaroon nga ng maliliit na kilos-protesta noong isang buwan sa ilang panig ng Kaharian lalo na sa Silangang bahagi kung saan kasama ang aming pamayanan. Hindi naman kasi ako nagbabasa ng diyaryo rito at TFC lang ang pinapanooran.

Bukas daw ang big day kung saan magaganap ang panawagang protesta na ikinalat sa facebook. Sabi ko, hindi naman siguro ito mangyayari dahil ipinagbawal na ng pamahalaan ang paggugrupo-grupo ng mga Saudi. Pero ang pagdududa ko ay nawala nang makita kong wala sa kanilang mga puwesto ang mga Saudi naming security guards. Napag-alaman kong nagsiuwi ang mga ito. Sana'y 'wag mangyari ang aking iniisip. Sana.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...