Thursday, November 4, 2010

Mathematics in Taglish

Dahil wala man lamang pumapasyal sa site na ito (maliban sa akin), minabuti kong isalin na lang sa wikang Filipino o Tagalog sa abot ng aking makakaya ang mga aralin sa Matematika. Alam kong may mga termino sa English ang walang katumbas sa Filipino pero sapat na sigurong gamitin ang terminong iyon sa wikang Ingles kung nauunawaan naman ng mga mag-aaral/mambabasa ang konsepto nito.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...