Monday, July 6, 2009

GAANO KA KA-PINOY?


Laging palpak ang ginagawa kong maikling pagsusulit sa Facebook kaya rito na lang ako sa aking blog gumawa. Alamin kung gaano ka ka-Pinoy sa pamamagitan ng pagsagot ng tama sa mga salitang inuulit na ito sa wikang Filipino:

1. sapinsapin

a. uri ng kakanin
b. sapin sa paa
c. balabal
d. lampin ng bata

2. bukong-bukong

a. bukol
b. siko
c. parte ng paa
d. duyan

3. kuro-kuro

a. puro
b. desisyon
c. manganganta sa simbahan
d. opinyon

4. an-an

a. puting buhok
b. tigyawat
c. sakit sa balat
d. walang-wala

5. palapala

a. panghukay ng lupa
b. balag
c. dalampasigan
d. sinag ng araw

6. hinay-hinay

a. bilisan
b. bagalan
c. himaymay
d. dahas

7. ilong-ilong

a. parte ng mukha
b. ilog-ilogan
c. kasangkapan
d. prutas

8. iliw-iliw

a. isdang-tabang
b. madamot
c. bulaklak
d. ibon

9. liklik

a. magpaligoy-ligoy
b. maglihim
c. magmadali
d. magsulsi

10. tikitiki

a. kitikiti
b. katas mula sa darak
c. butiki
d. gatas

==========
SAGOT:
1a 2c 3d 4c 5b 6b 7c 8d 9a 10b

1-3 tamang sagot = Nagpipinoy-pinoyan
4 - 7 = Medyo Pinoy
8 - 10 = Pinoy na Pinoy

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...