Friday, April 3, 2009

Mary Jean Lacaba, LAYA NA!


Matapos ng 10 linggong pagkakabihag, sa wakas ay pinalaya na rin ng bandidong grupong Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Albader Parad ang Filipinong ICRC volunteer na si Mary Jean Lacaba. Naging madamdamin ang muling pagtatagpo ni Mary Jean at ng kaniyang pamilya matapos ang medical chek-up at de-briefing ng mga militar.

Sana ay mapalaya na rin sina Eugenio Vagni at Notter

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...