Sunday, April 19, 2009

Jimsen on Youtube


I just learned that my wife's nephew has a youtube video. Hear Jimsen's song at

Kayo na ang humatol kung NAKAPANGHIHINAYANG ang BOSES niya at NGAYON lang inilabas o NANGHIHINAYANG kayo sa oras ng panonood n'yo sa performance niya.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...