Saturday, April 11, 2009

Elementary Graduation Song

After 36 years, I still remember our elementary graduation song. It was conducted by our Music teacher, Miss Elenita Portacio. I am not so sure about the complte title of the song. I guess it is "Mga Landas". And here it goes....

(Image copied from www.pupster.wordpress.com)

Mga Landas
Sa munti kong nayon inyong makikita,
Ang maraming landas na gawa ng paa.
Sa latag na damo na parang alpombra,
Daming landas doon kung saan papunta.


May patungo roon sa dakong taniman,
May patungo rine sa ilug-ilogan.
Mayroon ang tungo sa magulong bayan,
Na maraming tao at mga sasakyan.


Datapwa't saan man ako makarating,
May iisang landas na mahal sa akin;
Kinasasabikang yapakan at tahakin,
Ang landas patungo sa tahanan namin.


I know the tune of the song and I wish I could record it. Unfortunately, my voice is like a creaking galvanized sheet that it is better to keep it to myself.
Do you still remember your elementary graduation song?

Related post3 comments:

The Piscean said...

Wala akong maalala as in wala talaga. Buti ka pa naalala mo pa ung Grad. Song nyo after 48 years.

Pons said...

Hello Lagalag na Isda,
Hindi po 48 years, 36 years lang. Dapat ko nang isulat ang mga naaalala ko pa kasi sa paglipas ng panahon, baka pati itong blog ko ay makalimutan ko na rin.
Gusto ko sanang mag-comment sa blog mo kaso hindi yata pwede.

wanderingpiscean said...

I am having trouble with blogger for quite sometime now. I am using Wordpress for now. My url is www.wanderingpiscean.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...