Sunday, April 5, 2009

Dekada 70

Mula sa aking yahoo group, nakita ko ang larawang ito na kuha noong ako ay first year o second year sa UP. Kung susuriin ang larawan, makikitang bihira ang "malulusog" noon. Tila slim ang lahat. Mapagkakamalan pa ngang nagsa-shabu ang ilan gayong hindi pa naman uso at talamak ang drogang ito. Nakatutuwang sariwain ang mga nakaraan lalo na ang Dekada 70.

Related post



No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...