Tuesday, April 21, 2009

CHICKEN A- LA- CARTE


In-email sa akin ng aking kababata at kaklase ang bidyong ito na gawa ng isang Pinoy na si Ferdinand Dimasupil. Chicken a-la-carte ang titulo sa Ingles at kung isasalin sa Filipino, " Manok sa Kariton" na tamang-tama naman pamagat ng maikling pelikulang ito. Umani ng mga papuri at parangal ang pelikula sa labas ng Pilipinas. Sana ay makakuha tayo ng aral habang nanonood nito sa http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte

Related post1 comment:

The Piscean said...

I've seen similar documentary on tevee about the life of people who survive from snippets which they referred to as “pagpag” “the act of recycling, trading, and consuming such goodies from restaurants”. I felt bad because it mirrors the severity of the poverty in the Philippines, a reality that some of us won’t even acknowledge. I guess we should all learn to embrace this awful fact and the collectively do something about it.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...