Monday, March 30, 2009

Aralin 3. PAHIRIN, PAHIRAN

Isa pang nakagugulo sa isip ng mga mag-aaral ay ang wastong gamit ng mga salitang pahirin at pahiran.


Pahirin ang ginagamit kung ang nais gawin ay alisin o tanggalin ang isang bagay mula sa isang bagay.






Mga halimbawa:
1) Pahirin mo ang sipon sa ilong ng iyong kapatid.
2) Aking papahirin ang luha sa iyong mga mata, giliw.
3) Huwag mo nang pahirin ang natirang langis sa makina.
4) Huwag mong kalimutang pahirin ang iyong muta sa umaga.



Pahiran ang ginagamit kung ang ibig ipagkahulugan ay lagyan ng isang bagay ang isang bagay.




Mga halimbawa:
1) Pahiran mo ng mantikilya ang aking tinapay.
2) Aking papahiran ng pampakintab ang aking mesa.
3) Tayo nang pahiran ng floor wax ang sahig.
) Pinahiran niya ng dumi ang aking kuwaderno.

Related post



No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...