Wednesday, July 16, 2008

Daniel Dingel - Genius or Insane


With the unstoppable increase in fuel, many become curious with the water-powered car of Filipino inventor, Daniel Dingel. The Philippine Daily Inquirer reported that Daniel Dingel built a water-fueled automobile engine as early as 1969. Dingel has no patents and many members of the science community feel that his water-powered car is a hoax. However, Daniel Dingel has demonstrated his car without any technical papers or explanation as to how it works. And if it does work, a water-powered car would be a fantastic invention.


Daniel Dingel claims his engine has a chamber that breaks apart water molecules to produce combustible hydrogen. Electricity from a 12-volt car battery is used to split the water molecules into hydrogen and oxygen components, with the hydrogen then used to power the car engine.


Dingel already demonstrated his invention on TV and yet even the Philippine government has no support for his genius invention.


Obvious naman ang dahilan: dahil kapag tutoo ang imbensyon ni Dingel, mawawalan ng malaking kita ang gobyerno sa buwis ng langis. Ayaw nga nilang alisin ang VAT dito, hindi ba? Hayun at dito raw nanggagaling ang ipinamumudmod nilang P500 para sa mahihirap sa pagbabayad ng kuryente, sa munting puhunan para sa maybahay ng mga drayber at sa mga senior citizen 75 idad-pataas.


Dito nagpapatunay na hindi talaga nakapokus ang gobyerno para maibsan ang paghihirap ng mga mamamayan dulot ng pagtaas ng langis na kakabit ng pagtaas ng lahat ng bilihin. Kung tubig ay pwedeng magpatakbo ng mga sasakyan, bakit ayaw suportahan.? Mas marami namang pagkukunan ng tubig kaysa pagkukunan ng langis, di ba?


Masasabi kong bobo ang gobyerno sa hindi pagpansin sa imbensyon ni Daniel Dingel. Naipakita na nga ang pruweba sa TV ay ano pa ang gusto? Bakit naman ikukuha ng patent ni Dingel? Eh di nagaya ng mga manggagaya!


Nakakalungkot nga at ipagbibili na yata niya sa ibang bansa ang imbensyong ito sa kundisyong kukuha ang sinumang makakabili ng 200 Pinoy na manggagawa.


Bakit hindi na lang tayong mga OFW ang magpondo sa imbensyon ni Dingel? Kaya naman natin, di ba?

Related post1 comment:

Anonymous said...

Mr. Dingel's official website is now online at DanielDingel.com where some of his personal files have been digitized and made public.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...