Saturday, June 28, 2008

BUTI NA LANG! (Thanks God!)

Nagkataong brownout sa lugar nina Juan nang sunduin niya sa kanto ang kanyang kaibigang si Pedro. Habang daan patungo sa bahay nina Juan...
Pedro: "Hindi ba magulo rito sa inyo, 'pare?"
Juan: "Mababait ang mga tagarito. 'tsong! Kahit mahihirap, okay ang pakikisama nila."
BLAG!
Pedro: "Ano 'yon?"
Juan: "Isang supot yata ang nahulog sa bintana!"

Sa dilim, inaninag nila ang pinanggalingan ng tunog.
Pedro: "Wow ,'pare supot ng KFC. Baka manok ang laman!"
Juan: Sabi ko na sa iyo, mababait ang mga tagarito!
Dinampot ni Pedro ang supot ng KFC. Kinapa ang laman nito.
Pedro: Pare, malagkit at mainit-init pa!
Juan: Baka mashed potato at gravy. Pare, sarap 'yan!
Dahan-dahang inilabas ni Pedro ang kamay na nadikitan ng "mashed potato".
Inamoy ang kamay. Halos maduwal...
Pedro: P....... I ...! Tae, 'pare!
Juan: Buti na lang, di natin natapakan!

English translation: (Mini Version)
It's brownout. Juan and his friend Pedro is walking on a dark alley when they heard a sound on the pavement.
Pedro: What's that?
Juan: I think it's a paper bag that fell from a window.
In the dark, they looked where the sound came from.
Pedro: Friend, it's a KFC bag! Maybe thereis fried chicken inside!
Juan: I told you, my neighbors are very kind.
Pedro picked up the bag and put his right hand inside.
Pedro: It's sticky and still warm!
Juan: Maybe it's mashed potato and gravy! That's very delicious!
Pedro slowly drew back his sticky hand with mashed potato. He smelled his hand.
Pedro: "M..F..! It's a "SHIT!"
Juan: " Thanks God. We did not step on it!"

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...