Sunday, January 20, 2008

WHAT A MESS!!!
The Senior Staff of our company has its own messhall. Unfortunately, by the photos I took, the messhall is no different from the one the Rank & File is having. It is called a messhall but it should be that messy?

Gusto ko na sanang tanggalin ang mesang ito para wala na silang mapaglagyan ng kalat. Simula kasi nang ipasok ang mesang ito at gawing kainan at tadtaran, naging marumi na ang kusina.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...