Tuesday, January 1, 2008

NEW YEAR'S RESOLUTION

Every year, we keep on listing our new year's resolution. More often than not, we follow them during the first few weeks of January.
Sa buwan ng Pebrero, ang naipangakong magbabago ay unti-unti nang nakalilimutan. Hindi nga ba't meron tayong ningas-kogon mentality? Ang ginagawa ng iba, hindi na sila nagsasabi pa ng kanilang mga resolusyon sa bagong taon dahil batid nilang hindi naman nila nasusunod.
Ang new year's resolution ko? Huwag nang mag-surf sa internet. Sana ay matupad ko hanggang bukas.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...