Wednesday, January 9, 2008

JALIL KAWARI - CAMP JANITOR


This is Jalil Kawari, a Nepali national, who works in our Company as a Camp Janitor for more than 20 years. Aside from being a janitor, he is tending a small store inside our camp.

Sa tutoo lang, marami siyang ari-arian sa Nepal. Sa kanyang kinikita rito, madalang ang kanyang pagbabakasyon.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...