Wednesday, January 23, 2008

IT ALSO RAINS in SAUDI ARABIA


Yes, Narda. It is also raining in Saudi Arabia. This usually happens when the season is changing from Fall to Winter and Spring to Summer.


Ang masarap nito, bago ang nakatakdang pag-ulan, uulan muna ng buhangin o tinatawag na "sandstorm". Dusa talaga rito sa Gitnang Silangan kaya dapat ay hinay-hinay naman sa paggastos ang mga kababayan nating pinadadalhan ng pera ng mga OFW!

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...