Friday, January 18, 2008

FAA downgrades Philippine airport

The US Federal Aviation Authority (FAA) has downgraded Philippine airport from Category 1 to Category 2 where it claims that airlines, especially PAL (Philippine AirLine), coming from the Philippines are not safe. It also advises American citizens not to board PAL.

Dahil dito, hayun at papalitan na ni Transportation Secretary Leandro Mendoza si Acting Assistant Secretary Daniel Dimagiba ng Air Transportation Office (ATO).

Hilong-talilong din si Tourism Secretary Joseph "Ace" Durano dahil malaking kawalan daw ang 578,983 Amerikanong turistang bumisita sa ating bansa noong 2007. Sa bilang na ito, ilan kaya sa mga ito ang walang dugong-Pinoy? Kung halos mga Pinoy rin ang mga dumalaw na ito, hindi na dapat mangamba pa si Durano dahil sasakay at sasakay pa rin ang mga Pinoy sa PAL (kahit na nga lagi itong late = PAL = PALaging Late).

Iniisip ko rin na kaya inilabas ang report na ito ng FAA ay upang maging maganda ang "palabas" sa pagpapalitan ng posisyon sa gobyerno. Naisulat ko na, na bago magpalitan ng puwesto, ay gumagawa ng eksena o kontrobersya ang gobyerno gayong maaga pa lang ay nakalatag at plantsado na ang mga posisyon at termino ng mga kawani ng gobyerno.

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...