Saturday, December 29, 2007

PBB 2007 Celebrity Edition 2

Most of the viewers will pick Ruben as the GRAND WINNER mostly because he is the poorest among them. Pero hindi naman kung sino ang pinakamahirap ang labanan dito. Dapat ipinakikita rito kung ano ang pagiging Pinoy at hindi ang kanyang kalagayan sa buhay.
Anu-ano na ba ang ipinakita ni Ruben para maituring siyang ehemplo ng bagong Pilipino?
My chosen ones are:
1 - Gaby
2 - Wills
3 - Jon
4 - Ruben
5 - Risa

Sana mali ako...

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...