Monday, December 31, 2007

HAPPY NEW YEAR


Now that 2007 is over, we keep on thinking what happened last year - good and bad things. That is, if we can still remember what happened. As long as you have big brain, you can still retrieve old stories, experiences, news and happenings around you and elsewhere.
Pero ang utak natin ay punong-puno na. Sa mga nagkakaidad na, mahirap nang hagilapin ang mga pangyayari noong nakaraan taon maliban kung ito ay nagdulot ng masakit o nakatutuwang alaala sa atin. Kaya nga, ang pagbaBLOG ang magandang paraan upang sariwain natin ang mga nakaraan sa ating buhay. Kung hindi pa ninyo nasisimulan, ito na ang tamang panahon upang magsimula ng BLOG. HAPPY BLOGGING!!!-

Related postNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...